2016-03-14
Screen Shot 2016-03-14 at 8.41.34 AM

حقایقی خواندنی در مورد بهار

حقایقی خواندنی در مورد بهار شاید شروع بهار همیشه با هوایی بهاری همراه نباشد، آب و هوا در طول سال‌های گذشته تغییراتی داشته است. چرا هرسال […]
2016-03-12
Screen Shot 2016-03-12 at 11.53.02 AM

تمرینات ورزشی آسان برای داشتن بدنی خوش فرم-۳

مطمئنا تمرینات قبلی رو به خوبی انجام دادید و در نیمه راه داشتن یک باسن زیبا و بدنی زیباتر هستید. امروز این تمرینات را با حرکات […]
2016-03-09
Screen Shot 2016-03-09 at 7.44.07 AM

تمرینات آسان برای داشتن بدنی خوش فرم- ۲

درادامه تمرینات ساده برای زیبایی شکل باسن٬ سومین حرکت را معرفی می کنیم. ۳. Single-Leg front raises داشتن توازن٬ کشیدن ران ها و منقبض کردن عضلات […]
2016-03-07
Screen Shot 2016-03-07 at 2.22.38 PM

تمرینات ورزشی آسان برای داشتن بدنی خوش فرم-۱

در اولین قسمت٬ تمریناتی را برای داشتن باسن خوش فرم معرفی می کنیم. (در هر نوبت ۲ تمرین) البته توجه کنید که گاهی این تمرین ها٬ […]