2015-10-17
fe

معجزه چیدمان صحیح با فنگ شویی

کیفیت کار فنگ شویی از انرژی اطراف در محیط کار یا محیط منزل شما می باشد و باعث از بین بردن انرژی بد و بالا بردن و روبرو […]
2015-10-06
photos15479

نکته های خانه داری

نظافت شیشه ها برای تمیزکردن شیشه ها کمی نشاسته ذرت و در صورت امکان آمونیاک به آب اضافه کنید. پنجره ها را با محلول آب و […]
2015-10-06
hou5899

گل سازی با زیپ

گاهی وقت ها با چیزهایی می توانیم گل سازی کنیم که در ابتدا به نظر عجیب و ناممکن میاد. یا شاید فکر کنیم زحمتمون به هدر می رود و […]
2015-09-21
pic

معجزه چیدمان صحیح با فنگ شویی

در حال حاضر تعاریف رایج مردم از فنگ شویی عبارت است از: ۱- فنگ شویی حواس پنجگانه است. ۲- فنگ شویی طراحی درونی است. ۳- فنگ […]