2016-03-08
images-5

سه توصیه جنسی به زنان در باره مردان

  ۱-  مردان هم دوست دارند احساس کنند خواستنی هستند. موقعیت اجتماعی ما زنان طوری شکل گرفته است که بپذیریم دیگران ما را بخواهند ولی خودمان […]
2016-02-22
images-19

آداب هدیه دادن

    بنا بر تحقیقات انجام شده هدیه، بخش مهمی از روابط و تعاملات جوامع انسانی را در بر می گیرد و تعریف مشخصی از این […]
2016-02-13
images-6

۱۴ کار روزمره کارآفرینان موفق

افراد کار آفرین دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از افراد عادی برجسته می نماید این خصوصیات است که سبب می شود آنها دید متفاوتی […]
2016-02-08
imgres

دلیل ارتباط زنان متاهل با پسران مجرد

  متاسفانه امروزه به دلایل مختلف و برخی ناهنجاری فرهنگی شنیده می‌شود که در مواردی جزئی شاهد روابط بین زنان متاهل با پسران و یا مردان […]