2015-03-28
درون-گرا-300x200

چگونه درون گرایی مان را درمان کنیم؟

یک فرد درون گرا به دلیل این که قادر به بیان توانایی های خود نیست در دنیای کسب و کار با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد […]
2015-03-26
7790839_f520

مادامی كه شما در زندگی تان كوچك ترين رازی با همسرتان داريد، اين رابطه فاسد است.

مادامی كه شما در زندگی تان كوچك ترين رازي با همسرتان داريد اين رابطه فاسد است، حتی اگر فكر مي كنيد به همسرتان نزديك هستيد و […]