2016-01-11
images-14

شخصیت شناسی : چه رنگی میپوشی؟قسمت دوم

نهایتا مسالمت جو هستید! سبزپوش ها اگر موقع انتخاب لباس، صرف نظر از مد دنبال رنگ سبز هستید و به این رنگ عشق می ورزید، بدانید […]
2016-01-10
images-14

شخصیت شناسی : چه رنگی میپوشی؟قسمت اول

  در این صفحات از تاثیر رنگ لباس ها روی افرادی که با شما در ارتباط هستند می گوییم، اینکه چه بایدهایی پیش رو دارید و […]
2016-01-05
images-20

وفای به عهد و پیمان و تاثير آن بر سلامتي

افرادی که نسبت به عهد و پیمانشان وفادار نیستند به تدریج از طرف جامعه و دوستان طرد خواهند شد. از این رو، فرد یکی از بزرگترین دارایی […]
2016-01-03
images-22

آشنایی با قوانین آداب معاشرت در اجتماع

 رعایت برخی آداب پسندیده به شما كمك خواهد كرد تا شأن و منزلت اجتماعی تان ارتقا یابد. در این متن نـكاتـی آمده كه می تواند در […]