2015-11-08
left-hand

مغز چپ دست ها متفاوت است؟

توسط دکتر میرشهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari   نوروسافاری| فقط حدود ده درصد از جمعیت جهان چپ دست هستند. فارغ از مشکلاتی که استفاده از وسایلی که […]
2015-11-08

در دنیای کودکان زن ها کتک نمی خورند

در دنیای کودکان زن ها کتک نمی خورند… به آخری گفت؛ چرا نمیزنی؟ گفت: چون من یک مردم! <div id=”fb-root”></div><script>(function(d, s, id) {  var js, fjs […]
2015-11-02
IMG_6947-1024x768

اثرات تماشای زیاد تلویزیون در کودکان و نحوه محدود کردن آن

اضافه وزن: بچه هایی که بیش از دو ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند، بیشتر در معرض اضافه وزن هستند. بی نظمی در خواب: هرچه […]
2015-10-21
IMG18162950

دلایل افسردگی

افسردگی چیست؟ افسردگی بیماری بسیار شایع عصر ماست و در تمامی جهان روندی فزاینده دارد. این در حالی است كه حدود نیمی از مبتلایان به افسردگی […]