2015-10-19
vote-yes-or-no

«نه گفتن» هنری که باید آموخت

  پاسخ منفی به یک خواسته غیر منطقی که قادر به انجام آن نیستیم، به معنای خودخواهی ما نیست. بعد از مدّتها یکی‌ از دوستانتان را […]
2015-09-26
Serious parents berating their son

مقایسه فرزند با دیگران

از مقایسه کردن فرزندتان با دیگران بپرهیزید و اجازه ندهید این امر برایتان تبدیل به یک عادت شود چون فرزندتان را سرخورده و بی اراده بار […]
2015-09-24
shutterstock_65181187-1024x768 A

ضمیر ناخودآگاه چیست؟

ضمیر ناخود آگاه چیست ؟ همان گونه که برنامه نویسی یک کامپیوتر زبان خاص خودش را دارد، ضمیر ناخودآگاه هم زبان مخصوصی برای برنامه ریزی کردنش […]
2015-09-20
mente_11-640x330

از خودتان چه خبر؟

خودشناسی یکی از اساسی ترین ضروریات زندگی هر فردی خودشناسی است. برای پرورش اخلاق پسندیده و اجتناب از اخلاق ناپسند فرد باید به خودسازی برسد و […]