2015-03-15
kidsparties_2_innerbig

Little Sparkles Parties in Dubai

اگر شما در فکر برنامه ریزی برای تولد بچه های خود هستید پس وب سایت www.littlesparklesparties.com را چک کنید. این شرکت به راحتی می تواند تمام […]
2015-03-15
drum

Drumming workshops for kids

آیا شما یک خانه با بچه های پر سر و صدا دارید؟ نگران نباشید! می توانید این سر و صدا را به یک جامعه جدید درام […]
2015-03-11
SpringCamp300x300

DUCTAC Kids Spring Art Camp

امسال برای ترم بهار، کمپ هنر در DUCTAC که به نام ‘Oceana’ نام گذاری شده و در مورد هر آنچه مربوط به زیردریاست، تمرکز دارد. کودکان […]
2015-02-10
contest

Share your child’s photo

یک فرصت طلایی: عکس فرزند خود را در حال انجام هر گونه فعالیت های پس ازمدرسه بگیرید وبرنده ‘‘The Entertainer Dubai App!!’ (نرم افزار سرگرمی دبی) […]