2016-03-12
Screen Shot 2016-03-12 at 11.53.02 AM

تمرینات ورزشی آسان برای داشتن بدنی خوش فرم-۳

مطمئنا تمرینات قبلی رو به خوبی انجام دادید و در نیمه راه داشتن یک باسن زیبا و بدنی زیباتر هستید. امروز این تمرینات را با حرکات […]
2016-03-09
Screen Shot 2016-03-09 at 7.44.07 AM

تمرینات آسان برای داشتن بدنی خوش فرم- ۲

درادامه تمرینات ساده برای زیبایی شکل باسن٬ سومین حرکت را معرفی می کنیم. ۳. Single-Leg front raises داشتن توازن٬ کشیدن ران ها و منقبض کردن عضلات […]
2016-03-07
Screen Shot 2016-03-07 at 2.22.38 PM

تمرینات ورزشی آسان برای داشتن بدنی خوش فرم-۱

در اولین قسمت٬ تمریناتی را برای داشتن باسن خوش فرم معرفی می کنیم. (در هر نوبت ۲ تمرین) البته توجه کنید که گاهی این تمرین ها٬ […]
2016-03-06
7

تغذیه ناسالم برای سلامت مغز مضر است

تغذیه ناسالم به دلیل اینکه از رسیدن اکسیژن و گلوکز به مغز جلوگیری کند، برای سلامت مغز مضر است. فاصله زمانی بین تولد تا ۶ سالگی […]