2016-02-13
Screen Shot 2016-02-13 at 11.57.06 AM

المپیک برزیل! ویروس زیکا! خطر جدی است٬ نه فقط برای جنین!

سازمان بهداشت جهانی٬ گسترش ویروس زیکا را یک وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرد. هر چند که در این صفحه قبلا در خصوص این ویروس اطلاع رسانی […]
2016-01-25
Screen Shot 2016-01-25 at 8.18.52 AM

بسیار مهم٬ ویروس زیکا٬ خطرناک برای جنین

خبری که در رسانه ها بسیار بگوش می رسد٬ خطری است که با ویروس زیکا٬ خانم های حامله را تهدید می کند. این ویروس توسط پشه […]
2016-01-15
Screen Shot 2016-01-15 at 9.42.38 PM

گرم شدن جهانی و آثار آن بر زندگی ما

گرم شدن جهانی چیست؟ دمای متوسط سطح کره زمین به علت گازهای گلخانه ای در حال افزایش است. گازهای گلخانه ای به دلایل مختلفی ایجاد می […]
2015-12-10
Screen shot 2015-12-09 at 8.48.37 AM

آیا دوست دارید یک گربه ناز به خانواده خود اضافه کنید؟

پذیرفتن یک حیوان خانگی٬ دقیقا مانند اضافه کردن یک عضو جدید به خانواده است. این امرمسئولیت وعشق لازم دارد. حیوانات به ما کاملا وابسته می شوند. […]