2015-04-01
shoma_fashion

Fashion Victims 2015 Season 2

پس از گذشت یک سال از اجرای موفقیت آمیز هواداران مد و زیبایی در دبی، امسال هم دوباره این رویداد در ماه آوریل با وجود لباس […]
2015-04-01
zumba2

۱۴روز چالش Zumba

پس از داشتن دو چالش موفق با 90 درصد از شرکت کنندگان و از دست دادن وزن آن ها تا 5 کیلوگرم، ما را واداشت تا شما […]
2015-03-29
راننده۱

نصب دوربین های سیار در جاده های دبی

دوربین‌های سیار، رانندگانی را که در شانه‌ جاده رانندگی کنند، شناسایی خواهند کرد. پلیس دبی دوربین‌های سیاری را، جهت شناسایی رانندگانی که در شانه‌ سخت (در […]
2015-03-27
home-movie-jim-parsons-rihanna

HOME

خلاصه فیلم: یک موجود فضایی از جامعه خود فرار می کند و به زمین می آید و بر روی زمین با فردی آشنا می شود که […]