2014-07-14
inoooo

Tammy

خلاصه فیلم: تمی (مک کرتی) روز بدی دارد، ماشین قراضه ا‌ش را داغون کرده، از سر کار در برگر فروشی اخراج شده، و به جای آنکه […]
2014-07-13
du-tuesday-spot-en

سه شنبه ها فیلم سینمایی دل خواه خود را رایگان تماشا کنید

کلمه MOVIE را با خط دو “Du Line” خود به شماره ٩٩٧٩ پیام دهید و ٢ بلیط سینما با قیمت یک بلیط برای سه شنبه همان […]
2014-07-10
Picture-111

Tai Chi 0

خلاصه فیلم: یانگ برای یادگیری فرم قدرتمندی از تای چی‌ به دهکده چن سفر می‌‌کند. با اینکه مردم دهکده از آموزش به خارجی‌‌ها منع شده اند، […]
2014-07-09
runpee poster

RunPee Application

ران-پی‌ اپلیکشن بسیار آسانی می‌‌باشد که لیستی از فیلم‌ها را نشان می‌‌دهد و هر هفته فیلم‌های جدید به آن اضافه می‌‌شوند.   Facebook   از آنجایی که […]