2014-07-21
croczilla3

Million Dollar Crocodile – کروکودیل یک میلیون دلاری

خلاصه فیلم: زیاو دوست اموا، یک کروکودیل ۳۶ فوتی می‌‌باشد. پدر زیاو مجبور به فروختن کروکودیلش به یک گانگستر می‌‌شود که نقشه دارد تا او را […]
2014-07-15
jpg.02

knockout

  خلاصه فیلم: داستان پسر نوجوانی است که به دبیرستانی تازه می رود، بچه های مدرسه او را مسخره می کنند و با او در گیر می شوند،  این […]
2014-07-14
inoooo

Tammy

خلاصه فیلم: تمی (مک کرتی) روز بدی دارد، ماشین قراضه ا‌ش را داغون کرده، از سر کار در برگر فروشی اخراج شده، و به جای آنکه […]
2014-07-10
Picture-111

Tai Chi 0

خلاصه فیلم: یانگ برای یادگیری فرم قدرتمندی از تای چی‌ به دهکده چن سفر می‌‌کند. با اینکه مردم دهکده از آموزش به خارجی‌‌ها منع شده اند، […]